Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld als basisinformatie, iedere zwangerschap behoeft een andere benadering.
Deze site is met name bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partners wonende in de gemeente Zeewolde.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site is zorgvuldig samengesteld echter de verloskundigen van ‘Verloskundigen Zeewolde’ kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen of schade voortvloeiend uit de informatie van deze site.
Ook wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de sites waarnaar via deze site wordt verwezen.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en foto’s, behoren toe aan Verloskundigen Zeewolde, en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Verloskundigen Zeewolde.

Menu