Coronavirus: samen sterk ook in de geboortezorg

Er zijn in onze regio afspraken gemaakt om er samen voor te zorgen dat de geboortezorg door kan gaan in deze tijden met Coronavirus. Dit plan van aanpak is gezamenlijk met verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en echoscopisten opgesteld.

Lees hier de nieuwsbrief van het Verloskundig Samenwerkingverband Harderwijk.

 

Menu