Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 21 april 2020 en de informatie van het RIVM is er opnieuw gekeken naar de Corona-richtlijnen voor Verloskunde. Een eerste verruiming is toegestaan zodat er vanaf nu een start kan worden gemaakt met de uitbreiding van de verloskundige zorg.

Ons gezamenlijke geduld wordt stapje voor stapje beloond! Hierdoor kunnen we jullie gelukkig weer iets meer persoonlijke zorg bieden!

Het telefonische contact voorafgaand aan je zwangerschapscontrole komt te vervallen. We vinden het heel fijn om weer in de spreekkamer met elkaar te kunnen praten en houden hierbij natuurlijk wel zoveel mogelijk rekening met de ‘social distance’ en kom je alleen naar de praktijk. Het eerste intake-gesprek vindt voorlopig nog telefonisch plaats.

We komen in de kraamweek eenmalig thuis langs om jullie kind te bewonderen, de overige kraambedcontroles blijven telefonisch of via “raamvisite”. Indien er medische noodzaak is komen wij uiteraard vaker.

Menu